CD
Hip-Hop > IWI >

IWI

IWI

The self titled album is a 1999 NZ Music Awards winner and is a fabulous mixture of soul, rap, reggae all in the Maori Language.

Ko te Köpae nei, mä töna ingoa tonu ka eke, ara : - IWI i wikitoria tënei köpae i te 1999 NZ Music Awards otira, kätahi te rawe o te whätuituihanga i te Soul, Rap, Reggae, kaati, kei roto tënei köpae i te Reo Mäori.


Nga Waiata :

1. He Timatanga
2. Mo Ake
3. He Karanga
4. The Waxhead Interlude
5. Kia Tupato
6. Jake's back - interlude
7. Whakahokia Mai
8. E Nga Rangatahi
9. Kia u Ki
10. Tawhaki
11. Ukaipo
12. Kia Maharatia
13. Iwi

Label

Tangata

Amplifier — buy, download and listen to the best New Zealand NZ music